какво е кредит до заплата

Какво е кредит до заплата?

 

Кредит до заплата е: малка сума, която трябва да бъде върната от следващата заплата.

Това са пари, необходими за внезапно възникнали нужди, или пък за обичайните сметки и разплащания, които не търпят отлагане, но за лош късмет заплатата се бави. Тези бързи кредити обикновено се отпускат за срок от 5 до 45 дни. Сумата най-често е между 50 и 700 лева. Те са без такса за кандидатстване, без изискване за обезпечение и без доказване на доход. Изпращането на заявление за кредит също е безплатно и необвързващо. То няма силата на договор. Дори и след одобрение, кредитът може да не бъде усвоен, за което не се дължи такса.

От кредит до заплата може да се възползва и всеки пенсионер.

Условията са същите, оскъпяването зависи от избраните сума и срок. Задължението трябва да се изплати на договорената дата, след получаване на пенсията.
Именно падежната дата трябва да се избере с особено внимание. Тя трябва да следва датата на заплата. Един вид „застраховка сигурност”. Няма как да се изплати едно задължение, ако няма приходи. В противен случай ситуацията става крайно неприятна. И болезнено изострена. Следва неизбежното изпадане в забава. Това води до начисляване на нови такси, още лихви и рязко оскъпява кредита.

Когато се наложи удължаване на срока на плащането, препоръчително е да се уведоми съответният кредитор за възникналия проблем. Предварително да се съобщи, че е настъпила промяна. Да е ясно, че издължаването според уговорката не е възможно. Един разговор, проведен навреме, може да предотврати последващи санкции и значително да намали разходите. На този етап от сделката няма място за съмнения и недоверие. В интерес на кредитната институция е клиентът да си плати и нейният представител ще направи всичко възможно да сведе рисковете до минимум и за двете страни. В това не трябва да има съмнение.
Не бива да се подхожда несериозно към отлагане на плащането. Закъснение от 20 дена, примерно, на вид изглежда кратко, но в действителност може да се окаже фатално. Реално то е в състояние да предизвика принудително събиране на дължимото. Спасението е предоговаряне и разсрочване на дълга. Това, за съжаление върви със солидна неустойка при някои фирми за бързи кредити.

Често се предлага кредит до заплата с 0 % лихва или безлихвен кредит до заплата.

Не е маркетингов трик, възможно е. Действително няма скрит текст със ситен шрифт. Проблемът не е и в това. Конкуренцията между различните кредитни институции е достатъчно голяма. Те са принудени да търсят различни похвати, за да привличат клиенти и да се задържат на пазара. Добре е да се знае, че обикновено за период от 15 дни финансовите институции не начисляват лихва по кредита до заплата, но след това започва начисляването на такса. Обичайна практика е липсата на лихва да важи само за първия взет кредит. При всеки следващ „промоцията” отпада. Някои фирми-кредитори може и да предложат повторно нулева ставка олихвяване, но за сметка на намаления гратисен период. И при този, така наречен безлихвен кредит, важи условието за плащане в уговорения срок. Иначе, олихвяването е неизбежно. То се прави върху цялата сума на заема, а не само върху допълнително начислените разходи за просрочие. Така изгодният кредит с нулев процент лихва, който оправдано е привлякъл доволен клиентски поток, се превръща в скъпоструващ заем, често непосилен за погасяване.

В крайна сметка, кредитът до заплата не е нещо просто и лесно за разбиране.

За да бъде изгоден, той трябва да е добре обмислен и правилно подбран, най-вече като сума и срок. Трябва да се чете внимателно и да се търси най-удачният вариант, според индивидуалните потребности на всеки. Прецизното планиране на погасителния план гарантира спокойствие. Никога не трябва да се разчита на случайността.
Характерно за този вид бърз кредит е, че той не е предназначен за погасяване на задължения към други кредитни институции, независимо дали банкови или небанкови. Кредитът до заплата не е решение на трайни финансови проблеми. Не е ефективен в дългосрочен план. Няма как да помогне за справяне с постоянно безпаричие. Неговото предназначение е да покрие спешно възникнало плащане, докато се чака месечното възнаграждение. При първа възможност, кредита трябва да се погаси и така да си запазите удобството в бъдеще да го използвате отново.